Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start informacije a wobjed. plan wobzamknj. š. konferency  my pisamy - wy čitaće  němske teksty film zasady Leitbild šulski program  naša šula wučba šulske žiwjenje 1 wuknjenske městna serbska šula kontakt šulski porjad starše wobrazy krótke filmy šulske lěto 2017/2018 šulske lěto 2018/2019 

start

Serbska zakładna šula Chrósćicy „Jurij Chěžka“ Sorbische Grundschule Crostwitz

Witamy Was na našich internetowych stronach. Tu nadeńdźeće wšitke informacije wo našej šuli.

Willkommen auf unserer Website. Hier finden Sie alle informationen über unsere Schule.Serbska zakładna šula Chrósćicy Sorbische Grundschule Crostwitz